fbpx

Засилват се дейностите по „зеления“ ел-интерконектор Египет – Гърция

Сключен е меморандум за съвместно разработване на проекти за възобновяема енергия, които ще осигурят източник на зелена енергия за електрическия интерконектор GREGY. Документът е подписан между гръцката Copelouzos Group, чрез своите дъщерни дружества DAMCO ENERGY и ELICA MEDITERRANEAN INTERCONNECTION, и Infinity Power – съвместно предприятие между Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) и египетската Infinity.

Проектът за електрическата връзка между Египет и Гърция GREGY предвижда директно свързване на Египет с континентална Гърция чрез подводен кабел с капацитет 3000 MW и възможност за пренос на енергия и в двете посоки. Интерконекторът ще пренася 100% зелена енергия както от Египет до Гърция, така и чрез Гърция до редица държави в Европа. Това ще допринесе за по-успешно постигане на целите за справяне с климатичните промени и парниковия ефект чрез значително намаляване на въглеродните емисии.

Ще бъдат необходими проекти за възобновяема енергия с капацитет от приблизително 9,5 GW, за да се оползотвори максимално експлоатацията на GREGY. Проектът ще осигури алтернативни чисти и възобновяеми енергийни източници и маршрути за Европа, като по този начин ще намали зависимостта на Стария континент от енергия, произведена от изкопаеми горива.

Меморандумът за разбирателство предвижда създаването на Управителен комитет, състоящ се от трима членове, който да координира дискусиите, да обменя информация и да води преговори.

По думите на председателя и главен изпълнителен директор на Copelouzos Group Христос Копелузу, става въпрос за разработването на един от най-големите проекти за производство на зелена енергия в Източното Средиземноморие. „Тази зелена енергия ще бъде пренасяне чрез GREGY към Гърция и през Гърция – към редица държави в Европа. По този начин можем да подкрепим Европа в нейните усилия за постигане на енергийна диверсификация и сигурност и по-бързо постигане на Fit-55 и други цели за елиминиране на въглеродни емисии“, подчертава той.

От своя страна Найер Фуад, главен изпълнителен директор на Infinity Power, е убеден, че прехвърлянето на енергия чрез GREGY към Гърция и Европа ще подпомогне страните от ЕС в постигането на енергийна сигурност и декарбонизация.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"