Догонващо развитие: шанс или капан за България?

Догонващо развитие: шанс или капан за България?

„Дерастежът днес се развива силно, основно в университетите на богатия Запад, и много от предписанията му на практика са насочени към едно преситено общество. Критиката на икономическия растеж изглежда по…

България в Европейския съюз: възможна ли е конвергенция

България в Европейския съюз: възможна ли е конвергенция

Членството във влиятелната общност не води задължително до икономическо чудо… Политическото влакче на ужасите през последните години често отвлича вниманието ни от въпроси, всъщност най-важни, но твърде „бавни“ и дългосрочни,…

Зад завесата на ниската производителност на труда в България

Зад завесата на ниската производителност на труда в България

Евтиният труд и трайният ръст на производителността взаимно се изключват…. Ниската производителност на труда е сред основните пречки за присъединяването на България към „клуба на богатите страни“ – констатира ОИСР…

Данъците не са за прости

Данъците не са за прости

Привържениците на минималната държава свалиха интелектуалната летва…. Равен данък – с този северномакедонски евфемизъм доц. Красен Станчев назова в скорошна статия в Икономически живот пропорционалния данък, добил гражданственост в България…

Субсидии за милионери

Субсидии за милионери

Преди седмица излезе докладът „Къде отиват парите на ЕС?“, разглеждащ злоупотребата с европейските земеделски фондове в Централна и Източна Европа. Частта за България е под авторството на икономиста Димитър Събев,…

Пари срещу реформи – задължително и в туризма

Пари срещу реформи – задължително и в туризма

Секторът е сред най-засегнатите от пандемията, но е време да се погрижим и за хроничните му болести… „Нямаме места!“ беше най-честият отговор, който през лятото на 2020 г. получаваха българските…

Под маската на дефлацията

Под маската на дефлацията

Милиардите, които правителството ще налее предизборно в икономиката, ще повишат общото ценово ниво. Но официалната статистика може и да не регистрира това… Ако се доверим на Националния статистически институт, в…

Зимата иде

Зимата иде

В България се възцарява предизборно, социално и икономическо състояние… В българския език и култура присъства понятието „да се хванеш за зелено“, което не означава нищо друго освен предизвикателството, пред което…

Бележки по аграрната стратегия (за проклятията на българското земеделие)

Бележки по аграрната стратегия (за проклятията на българското земеделие)

Нуждата от напояване може да бъде фактор, който ще доведе до смяна на модела в българското земеделие… Добруджа се е ширнала, златна – големите полета са засети със слънчоглед, жълто…