Какво представляват интелигентните договори върху блокчейн?

Какво представляват интелигентните договори върху блокчейн?

Интелигентните договори са просто програми, съхранявани на блокчейн, които се изпълняват при предварително определени условия. Те обикновено се използват за автоматизиране на изпълнението на споразумения, така че всички участници да могат веднага да бъдат сигурни в резултата, без участието на посредник или друга излишна загуба на време. Те също могат да автоматизират работен поток, като активират следващото действие, когато са изпълнени условията за него.

Интелигентните договори работят, като следват прости инструкции „ако/когато … тогава …“, които са записани като код на блокчейн. Мрежа от компютри осигуряват тези действия, когато са изпълнени предварително определените условия. Това може да включва освобождаване на средства на съответните страни, регистрация на превозно средство, изпращане на известия или издаване на билет. След това блокчейнът се актуализира, когато транзакцията приключи. Това означава, че транзакцията не може да бъде променена и само страните, които са участвали в нея, могат да видят резултатите.

В рамките на интелигентния договор може да има толкова уговорки, колкото са необходими, за да се уверят участниците, че задачата ще бъде изпълнена задоволително и за двете страни. За да установят условията, участниците трябва да определят как транзакциите и техните данни са представени в блокчейн, да се споразумеят за правилата „ако/когато … тогава …“, които управляват тези транзакции и да проучат всички възможни изключения.

Тогава интелигентният договор може да бъде програмиран от разработчик – макар че все по-често организациите, които използват блокчейн за бизнес, предоставят шаблони, уеб интерфейси и други онлайн инструменти за опростяване на структурирането на интелигентни договори.

След като условието е изпълнено, договорът се активира незабавно. Тъй като интелигентните договори са цифрови и автоматизирани, няма документи за обработка и грешки, които често са резултат от ръчното попълване на документи.

Тъй като не участва трета страна и тъй като шифрованите записи на транзакциите се споделят между участниците, няма нужда да се питате дали информацията е променена за нечия лична изгода.

Записите за транзакциите в блокчейн са криптирани, което ги прави много трудни за хакване. Освен това, тъй като всеки запис е свързан с предишните и следващите записи в разпределена книга, хакерите ще трябва да променят цялата верига, за да манипулират един запис.

Sonoco и IBM работят за намаляване на проблемите при транспортирането на животоспасяващи лекарства чрез увеличаване на прозрачността на веригата за доставки. Осъществено от IBM Blockchain Transparent Supply Pharma Portal е платформа, базирана на блокчейн, която проследява температурно контролирани фармацевтични продукти през веригата на доставки, за да предоставя надеждни и точни данни на всяка страна.

Home Depot използва интелигентни договори върху блокчейн за бързо разрешаване на спорове с доставчици. Чрез комуникация в реално време и повишена видимост във веригата на доставки, те изграждат по-силни отношения с доставчиците, което води до повече време за критична работа и иновации.

Присъединявайки се към we.trade, мрежата за търговско финансиране, свикана от IBM Blockchain, предприятията създават екосистема на доверие за световната търговия. Като платформа, базирана на блокчейн, we.trade използва стандартизирани правила и опростени опции за търговия, за да намали триенето и риска, като същевременно улеснява процеса на търговия и разширява търговските възможности за участващите компании и банки.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"