fbpx

В кризи се проявява моралът на една компания

За първи път обществото и бизнесът, в частност МИБ (Мусала Иншурънс Брокер), попадат в такава ситуация, причинена от вирусна епидемия. Ясно е, че няма установени модели, по които да се действа, за да се намалят неблагоприятните последици не само в икономически, а и в чисто човешки план.

Според нас най-важното в такива кризисни ситуации е моралът на компанията. Той е кумулация от морала на всеки един служител и не се гради в кризи, просто тогава е най-необходим. Моментите, в които цифрите вървят надолу.

За нас на първо място беше грижата за здравето на работещите в Мусала Иншурънс Брокер. С препоръки, напътствия, заповеди, създаване на необходимата организация, осигуряване на предпазни средства , включително и консултации с подходящи медицински лица се опитахме както да предпазим, така и да успокоим сътрудниците в нашата компания.

Преоткриването на дигиталните комуникации ни даде възможност да се видим и чуем с всеки наш служител. Това внесе допълнителна увереност в работата.

Дигиталните платформи позволиха много по-интензивна комуникация със служителите – за обсъждания, анализи и обучения. Започнато по време на извънредното положение, това се превръща и в постоянна алтернатива за срещите с корпоративните клиенти.

Едно от най-важните неща, разбира се, бе да чуем нашите клиенти, за да разберем техните нужди и очаквания в създалата се обстановка. Трябваше да насочим усилията си според техните нагласи, за да бъдем от полза. Направихме анализ на икономическите сектори – за кои, какви биха били последиците, свързахме се и с експерти от академичната общност.

Анализът върху секторите на икономиката беше важен за бърза наша реакция за оптимизиране на плащанията от страна на клиенти. Можем да го онагледим с пример. В сектора на сухопътния транспорт превозът на товари продължи, но на пътници почти замря. И там трябваше да се намалят, разсрочват или замразят текущи плащания, както и да се предоговорят други условия по съществуващите застрахователни договори.

В настоящият момент предлагаме някои бюджетни варианти на различни видове застраховки съобразявайки се с намалените възможности на потребителите, като същевременно това позволява да не се оставя имущество без застрахователно покритие.

Разбира се, наложи се и да вземем не много популярни решения, но трябва да признаем, че кризите – и конкретно настоящата – имат здравословен в икономически смисъл ефект, правят ни по-подготвени, по-ефективни и най-вече по-опитни. Дават ни възможност да открием „скрити резерви“ за подобряване на дейността, които в нормален режим на работа остават незабелязани.

***
Създаваме рубриката „Лоялни и устойчиви“ с надеждата тук да намерят място разказите и опитът на компании, които въпреки кризата и извънредното положение са успели чрез иновативни решения, реорганизации, бърза реакция и последователност да запазят заетостта, съхранят дейността си, да бъдат лоялни към своите партньори и държавата
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"