fbpx

Модернизиране на производството по време на пандемия

С любезното съдействие на сайта Svobodennarod.eu публикуваме поредната история за лоялно и устойчиво предприятие в условията на пандемия и извънредно положение.

„АЙ БИ ДЖИ ПЛАСТ“ ЕООД е ангажирана в производството и монтажа на ПВЦ и алуминиева дограма. Оторизиран партньор е и на Rehau.

В края на месец ноември 2019 година фирмата започва изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в АЙ БИ ДЖИ – ПЛАСТ ЕООД”, финансиран от ОПИК 2014-2020. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 350 370.17 лв., от които 297 814.64 лв. европейско и 52 555.53 лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е повишаване на капацитета за растеж и увеличаване на експортния потенциал на „АЙ БИ ДЖИ – ПЛАСТ“ ЕООД, което ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на икономиката на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“. Чрез подобряване на производствения си капацитет компанията има за цел да се наложи като конкурентен производител на пазара на ПВЦ и алуминиева дограма, като предлага пълен набор от дейности и услуги по производство и монтаж с високо качество и оптимална себестойност.

Конкретните цели на програмата са модернизация на производствената дейност, както разнообразяване на продуктовата гама. За оптимизацията на процеса ще в производството са предвидени да се интегрират високотехнологични производствени системи на нови машини, позволяващи значително разширяване на иновативния обхват на възможностите на производствената технология. Това ще доведе до планирано постепенно повишаване на експортния капацитет, подобряване на ресурсната и енергийната ефективност, намаляване на използваните суровини.

В края на 2019 година проблемът коронавирус не съществуваше и фирмата смело планира дейностите по проекта. През февруари 2020 „АЙ БИ ДЖИ – ПЛАСТ“ ЕООД“ провежда процедура „избор с публична покана” за доставка на набелязаните в проекта нови машини.

По-малко от месец по-късно е въведено извънредното положение у нас, а и в цяла Европа заради коронавирусната епидемия.

Въпреки всички ограничения, наложени от противоепидемичните мерки, фирмата не спира дейността си, както и работата по проекта. Това позволява в средата на месец май да обяви успешното изпълнение на всички дейности, заложени в проектното задание.

Чрез внедрените нови технологии се подобрява производственият процес, постига се по-висока производителност, намаляват се производствените разходи и се оптимизира производствената верига. Това от своя страна осигурява ефикасност и ефективност на производството, гарантиращо устойчивост и добър икономически ефект за предприятието и увеличаване на трудовата заетост.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"