fbpx

460 000 МВтч. еленергия, произведени в условията на криза и COVID-19 епидемия

AES България подчини дейността си по време на извънредното положение заради коронавирусната епидемия, ясно осъзнавайки ключовата роля на енергийните си мощности за България. Затова всички усилия бяха насочени от една страна да продължим гарантирането на енергийната сигурност, осигурявайки електроенергия за българските потребители, а от друга да ограничим риска за здравето на нашите служители.

През целия период генериращите мощности на AES България продължаваха да работят съгласно утвърден вътрешен план за действие във връзка с COVID-19 и спазвайки наложените мерки за ограничаване на разпространението на заразата.

Сред мерките бе осигуряване на надеждни дигитални системи, които дават възможност за работа от вкъщи за всички служители, чието естество на дейност позволява дистанционна работа.

На територията на обектите – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Свети Никола“, бе преустановен достъпът на външни лица (чиято дейност не е критична за осигуряване на нормалната експлоатация). С цел допълнително намаляване на риска бе разработен и план, който да позволи непрекъснатост на производството, дори при намален състав на служителите на компанията.

В даден момент от продължаващото извънредно положение AES България реши да изгради за свои служители „Градче на енергетика“ на площадката на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Проектът бе част от плана на компанията за гарантиране на непрекъсваемост на енергийните доставки и гарантиране енергийната сигурност на страната в периода на COVID-19 пандемията.

„Градчето на енергетика“, изградено от 31 напълно оборудвани контейнера със спални и санитарно-битови помещения, бе в готовност – при нужда, да приеме специалисти от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ в случай на задълбочаване на кризата с COVID-19. Там щяха да бъдат изолирани за 2 седмици на ротационен принцип служители, които са пряко ангажирани с производството на електроенергия и ключовите дейности на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“.

Планът предвиждаше преди влизането си в „градчето“ всички служители да бъдат изследвани, за да се гарантира, че не са заразени с коронавирус. Контейнерите бяха разположени на различни локации на територията на централата и депото, за да се намали контактът между служителите. В рамките на централата бе обособено и помещение за карантина, което да се използва в случай на поява на лице със симптоми на коронавирус до пристигане на екипите на РЗИ и Спешна медицинска помощ.

Подобен план за работа бе разработен и за ВяЕЦ „Свети Никола“, където поради малкия брой служители тяхното продължително пребиваване е подсигурено в работните помещения на вятърния парк.

Компанията осигури и PCR тестове за COVID-19 за своите служители в ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Това бе допълнителна мярка срещу разпространението на коронавируса. В случай на задълбочаване на кризата, водещо до задействане на плана за изолиране на служители в „градчето на енергетика“, всички служители предварително трябваше да бъдат тествани за COVID-19.

Всички тези усилия – логистични и организационни, както и проявените от служителите ни професионализъм и дисциплина, позволиха Централите на AES България да запазят нормалния работен ритъм и да произведат над 460 000 МВтч. електроенергия за двата месеца извънредно положение в страната.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"