Сметната палата проверява как са харчени парите срещу COVID-19

Сметната палата проверява как са харчени парите срещу COVID-19

Сметната палата ще извърши три одита за ефективността на разходите за преодоляване на последствията от COVID-19, съобщиха от институцията.

При първия одит ще се проверява как са харчени средствата по икономическите мерки за микро-, малки и средни предприятия в министерствата на икономиката и на финансите.

Вторият одит е на мерките за социална подкрепа и заетост и ще бъде в Министерството на труда и социалната политика и агенциите по заетостта и социалното подпомагане.

При третия одит ще бъдат обхванати мерките за подпомагане на земеделски производители в аграрното ведомство и в Държавен фонд „Земеделие“.

И трите одита ще обхванат периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г.

За да реализира те, Сметната палата измени програмата си за одитната дейност за 2020 г. и прекрати други одитни задачи.

През последните месеци се засили активността на ИНТОСАЙ – международната професионална организация на Върховните одитни институции заради инициативи, насочени към ролята им в преодоляването на пандемията.

Европейската сметна палата също преразгледа работната си програма за 2020 г. и прибави два прегледа със специално внимание върху кризата, свързана с COVID-19.