fbpx

Туроператори и въздушен транспорт с внушителен годишен ръст на оборота

През първото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 13.8% над равнището на същото тримесечие на 2022 година. Значителен ръст е отчетен при „Въздушен транспорт“ – с 80.8%, и „Воден транспорт“ – с 59.6%, сочат данни на НСИ.

Индексът на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 19.4% по-висок през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 година. Съществено увеличение се наблюдава при „Дейности в областта на информационните технологии“ (23.0%) и „Далекосъобщения“ (15.3%).

При Други бизнес услуги най-голям ръст спрямо първото тримесечие на 2022 г. е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – със 103.2%, и „Дейности по почистване“ – с 51.8%.

В същото време спрямо предходното тримесечие (четвърто на 2022 година) „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ регистрира съществен спад с 40.2%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"