5 млрд. лева външен дълг пое правителството от международните пазари

5 млрд. лева външен дълг пое правителството от международните пазари

Две емисии облигации с общ обем 2.5 млрд. евро (почти 5 млрд. лв.) пласира Министерството на финансите на международните пазари.

Те са с матуритет 10 и 30 години, считано от 23 септември, когато ще се извърши сетълментът. В понеделник емисиите бяха представени на инвестиционната общност, а днес успешно пласирани, съобщи Капитал.

Постигната доходност е 0.40% за 10-годишните книжа и 1.48% за 30-годишните, което се определя, като много изгодни нива, които реално отговарят на държави с А/А- рейтинг.

Интересът е бил висок, показват данните на търговската система – общо за 7.5 млрд. евро.

Първоначално от финансовото ведомство са обявили ориентировъчен обем от 2 млрд. евро, но заради силното търсене е взето решение да бъдат продадени по 1.25 млрд. евро от всяка емисия.

Съотношението дълг към БВП на България към юли е 20.7%, което ни нарежда в топ 3 на страните с най-добър показател в ЕС. Фискалният резерв е над 10 млрд. лв., които включват и 360 млн. лв. вземания от ЕС.

Това е първото излизане на международните пазари на България от 2016 г., като страната остана единствена от региона през 2020 г. без емитиран дълг навън. За първи път България пласира 30-годишна емисия.