Икономистите, другари!

Икономистите, другари!

„Икономиката, глупако!“, извика през 92-ра Бил Клинтън в лицето на президента Буш и спечели с тази „крилата фраза“ първия си президентски мандат. Американците също я възприеха насериозно и това се отрази доста благотворно върху САЩ.

20 години по-рано обаче – през 1971 година, и в България е имало подобен лозунг, звучащ вероятно – „Икономистите, другари!“

От статия във в-к „Икономически живот“, от въпросната 71-ва, научаваме колко грижи тогавашната власт е полагала за икономическото ограмотяване на трудещите се. Както и за създаването на все повече средни и висши кадри икономисти.

Някой шеговито би вметнал, че сме имали икономисти, но не и икономика. Това обаче го оставяме на вниманието на стопанските историци.