fbpx

18 български компании в класацията Топ 500 за Централна и Източна Европа

Бизнесът в Централна и Източна Европа поддържа сравнително устойчиво ниво на икономическо развитие, като представителите по страни остават на почти същите места, сочи класацията на най-големите 500 компании в региона „Кофас ЦИЕ Топ 500“.

Общо 373 регистрирани компании (което е 74,6% от всички компании в сравнение със 79% през 2018 г. и 80% през 2017 г.) отбелязват увеличение на приходите, като само 25,4% отчитат стагнация или спад. Средният оборот на 500-те най-големи компании в региона на ЦИЕ се е увеличил до 1480 млн. евро при 1396 млн. евро през 2018 г.

Осемнадесет български фирми попадат в класацията на Кофас ЦИЕ Топ 500, те са предимно в секторите химическа промишленост, петрол, пластмаси и фармация, наред с финансови, информационни и телекомуникационни услуги.

Впечатляващо е представянето на българската компания Aстра Биоплант ЕООД, производител на биодизелово гориво, която прави гигантски скок в класацията, изкачвайки се със 155 позиции с увеличен оборот от 61%., отбелязват от Кофас.

Водеща икономическа сила в класацията отново е Полша, която се нарежда на първото място както по брой компании, така и по общ оборот, като приходите на компаниите нарастват с 6,6%, достигайки 283,7 милиарда евро. Въпреки че броят на полските компании, включени в класацията, е намалял с 12 (от 175 на 163), нейната индустриална структура остава най-диверсифицирана. Второто място се заема от Чехия с общо 78 компании и оборот от 115,4 млрд. евро (увеличение с 2,3%). Унгария се нарежда на трето място. Общият оборот на страната обаче е нараснал много повече от средния за региона – с 6,3%.

Трите ключови сектора с най-много компании в класацията (автомобилостроене и транспорт, нефт и газ, неспециализирана търговия), продължават да представляват почти 60% от общия генериран доход.

Най-голям ръст в оборота е регистриран в текстилната индустрия (+ 23,2%) и строителството (+ 13,6%). На първите три места в ЦИЕ Топ 500 се нареждат добре познатите от предишни класации компании – полският PKN Orlen (1-во място), чешката Skoda Auto (2-ро) и мултинационалната петролна и газова компания MOL Унгария (3-то).

Неспециализираната търговия е представена от 73 компании в тазгодишната класация, което поставя този сектор на трета позиция с оборот от 113 млрд. евро (+ 9,8%).

Средната оценка на риска на Кофас за компаниите в класацията е 6,2 (оценката показва вероятността дадена компания да изпадне в несъстоятелност в рамките на 12 месеца по скалата от 0 – несъстоятелност, до 10 – много нисък риск.), като най-слабите компании са базирани в Латвия, Полша и Чехия, докато най-силните са в Хърватия и България.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"