fbpx

България има да догонва целта на ЕС за „преждевременно напусналите училище“

Делът на „преждевременно напусналите училище“ (млади хора на възраст 18-24 години, напуснали преждевременно образование и обучение) постоянно намалява в ЕС през последните 10 години – от 13% през 2012 г. на 10% през 2022 г. Но все пак, отчита Евростат, трябва да се извърви някакъв път за постигане на целта за намаляване на процента на преждевременно напусналите училище на ниво ЕС до под 9% до 2030 г.

В момента 18 членки на ЕС вече са изпълнили тази цел: Белгия, Чехия, Ирландия, Гърция, Франция, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Словакия, Финландия и Швеция. Сред останалите е и България с 10,5%.

В сравнение с 2012 г. две трети от всички членки на ЕС отчитат по-малък дял на преждевременно напусналите през 2022 г., с изключение на Чехия, Дания, Германия, Естония, Люксембург, Унгария, Австрия, Словакия и Швеция, които отчитат малки увеличения (най-високото е около +2 пункта). Нашата страна има спад – от 12,5% през 2012 година на 10,5 през 2022-ра. Това показва, че наваксването до 2030 година на 1,5 % е постижимо.

През 2022 г. членовете на ЕС, които отчитат най-нисък дял на преждевременно напусналите образование и обучение, са Хърватия (2%), Ирландия, Словения и Гърция (по 4%), Полша и Литва (по 5%).

За разлика от тях най-високи дялове са регистрирани в Румъния (16%), Испания (14%), Унгария, Германия и Италия (по 12%).

Данните показват още, че младите мъже по-често напускат образованието и обучението сравнено с жените през 2022 г., 11% от мъжете срещу 8% от жените. През 2022 г. делът на преждевременно напусналите образование и обучение е бил по-нисък при младите жени, отколкото при младите мъже във всички членки на ЕС с изключение на България (мъже 9%, жени 12%) и Гърция (мъже 4%, жени 5%).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"