Нулева инфлация за август отчете статистиката

Нулева инфлация за август отчете статистиката

Индексът на потребителските цени за август т.г спрямо юли 2020 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Това показват актуалните данни на НСИ.

Поскъпването от началото на годината (август 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е минус 0.5%, а годишната инфлация за този август спрямо година по-рано е 1.2%  

Средногодишната инфлация от септември 2019 до август 2020 г. спрямо периода преди година е 2.5%.

Ето как са се променили цените през август т.г. спрямо юли:

•       хранителни продукти и безалкохолни напитки – намаление с 0.6%;

•       алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.2%;

•       облекло и обувки – намаление с 4.0%;

•       жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 0.2%;

•       жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – намаление с 0.1%;

•       здравеопазване – увеличение с 0.2%;

•       транспорт – увеличение с 2.2%;

•       съобщения – увеличение с 0.2%;

•       развлечения и култура – увеличение с 1.6%;

•       образование – увеличение с 0.4%;

•       ресторанти и хотели – увеличение с 0.2%;

•       разнообразни стоки и услуги – увеличение с 0.3%.