До 25 ноември фермери подават заявления за държавна помощ

До 25 ноември фермери подават заявления за държавна помощ

На 25 ноември е крайният срок за подаване на заявления за държавната помощ de minimis за реализация на българско говеждо месо, както и за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани.

Припомняме, че бюджетът на de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“ е 1,5 млн. лева.

Подпомагат се родните производители да реализират отгледаните от тях животни. Говедата, предназначени за клане, трябва да са отглеждани поне 6 месеца в стопанството на кандидата за помощта.

Необходимо е продадените животни да бъдат на възраст от 12 месеца включително до навършване на 24 месеца. Помощта се предоставя за животните, реализирани в периода 1 август – 18 ноември 2020 г. Сусидията е до 150 лв. на заклано говедо. Средствата ще бъдат изплатени на стопаните до 13 декември.

Мярката за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, пострадали от корона кризата, е с бюджет от 56,58 млн. лв. Тя е за фермери с едри и дребни преживни животни, и картофопроизводители, които са отсрочили кредитите си, предоставени от ДФ „Земеделие“ в периода 2008-2012 г., но не могат да ги погасят в условията на пандемията.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"