fbpx

От 1 декември градинари доказват продажбите си и по имейл

Земеделските производители, кандидатствали през тази година по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, могат да подават декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция от 1 декември.

Декларациите и електронният опис се подават до 31.01.2021 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.

Утвърдените образци на електронен опис на документите, доказващи реализацията на продукцията, могат да се изтеглят и попълнят на сайта на Фонда.

При попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се променя формата на зададената таблица.

Попълненият опис се подава на електронен и на хартиен носител, придружен от копия на описаните документи.

Няма да има помощи за кандидатите, които не са предоставили декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация.

Заради усложнената епидемична обстановка, ДФЗ дава възможност описът по образец да се изпрати по електронен път чрез имейл до съответната областна дирекция на Фонда по постоянен адрес на кандидата, ако е физическо лице, и адрес на управление на фирмата не по късно от 23.12. 2020 г.

След получаване на електронния опис и импортирането му в ИСАК, служител ще се свърже с кандидата да се яви в съответната областна дирекция да завери с подпис въведените данни и приложените документи, доказващи реализация на продукцията и да подпише декларацията.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"