Над 26% от предприятията пращат персонала си в отпуск

Над 26% от предприятията пращат персонала си в отпуск

16.8% от нефинансовите предприятия са предложили на персонала си да ползва „платен отпуск“, към „неплатен отпуск“ преминават 9.6%, а в 14% от фирмите са минали на „дистанционна форма на работа“.

Предприети мерки по отношение на наетия в предприятието (фирмата) персонал

От правителствените мерки за подпомагане на работодателите са се възползвали 8.9% от компаниите.

Това показва бизнес изследване на НСИ сред нефинансовите предприятия. То е проведено, за да се види ефектът на извънредното положение и епидемична обстановка върху различните сектори на икономиката у нас.

От участвалите в анкетата предприятия 34.2% посочват, че през октомври са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение със септември.

Очаквания за персонала в краткосрочен план (1 месец)

48.7% от фирмите нямат промяна в приходите от продажби, а за 16.6% е имало увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че 37.2% от фирмите в „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ са регистрирали намаление на продажбите на стоки или услуги, за индустрията този дял е 34.6%.

В сектора „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ намаление в приходите от продажби посочват 44.9% от фирмите, а за дейностите „Строителство“ – 34.1%.

Изменение в приходите от продажби на стоки или услуги  на нефинансовите предприятия през октомври 2020 г. спрямо предходния месец по икономически дейности

За следващия месец 94.4% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 3.2% – ще преустановят временно работа, а 1.6% – директно ще затворят.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"