Удължават срока за инвестиционни проекти на фермери

Удължават срока за инвестиционни проекти на фермери

 Удължава се срокът за прием на заявления по новата схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“.

До 28 август 2020 г. животновъдите могат да подават документи в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на инвестицията по проекта.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е до 90 000 лева.

Капиталовата субсидия покрива част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове или за закупуване на мобилни кланици за добив и транжиране на месо от собствени едри или дребни преживни животни.

Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

2,5 млн. лева е определеният бюджет за 2020 г. Той ще се разпределя до изчерпването му по реда на представянето на проектите.

Кандидати могат да бъдат регистрирани земеделски стопани за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието.