fbpx

Приемат проекти за инвестиции в аквакултури

До 7 януари следващата година ще приемат проекти за „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“от Програмата за морско дело и рибарство.

Бюджетът е 500 хил. лв., минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е  3 хил. лв., а максималният – 48 895 лв.

Могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.

Това обясни заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на Националния рибен фестивал, открит в София.

До момента мярката е обявявана четири пъти за сектор „Малки проекти“. По нея са одобрени 11 предложения на обща стойност близо 456 хил. лв. В процес на оценка са още 13 проекта.

За обществено обсъждане са публикувани условията за кандидатстване по още две мерки от рибарската програма – . „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”, която е с бюджет на приема 5,9 млн. лв., и „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ с общ бюджет по процедурата над 2,8 млн. лв.

Промоционалната кампания „Фестивал на рибата – вкусно и полезно“ се стреми да постигне промяна в потребителското поведение като се увеличи консумацията на риба и рибни продукти у нас.

Събития от Националния рибен фестивал предстои ще се състоят още в Пазарджик, Бургас, Русе, Пловдив и Стара Загора.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"