fbpx

Държавните предприятия внасят половината от печалбата си в бюджета

Половината от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие за финансовата 2019 г. ще бъде внесена в полза на държавата, реши кабинетът.

Единствено Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ще разпредели за държавата 100 на сто от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2019 г., намалена с непокритите загуби от предходни години и фондовете, които предприятието е длъжно да образува по закон.

От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране, както и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове.

Изключена е също Българската банка за развитие. Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 юли 2020 г.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"