ЕП иска удължени гаранции на стоките и поправки на приемливи цени

ЕП иска удължени гаранции на стоките и поправки на приемливи цени

Доклад на Европейския парламент за изграждане на по-устойчив единен пазар посочва, че ако през 2019 г. всички хора са потребявали толкова, колкото европейците, щяха да бъдат нужни ресурсите на 2,8 планети като Земята.

Текстът също така изтъква, че около 60% от европейците не знаят, че минималният гаранционен срок по закон в ЕС е две години.

Данните сочат, че хората в Европа се интересуват от дълготрайността на нещата, които купуват. Според проучване на Евробарометър, 77% от европейците се опитват да поправят нещо развалено, преди да го заменят с нещо ново.

Резултатите от проучване на поведението от 2018 г. показват, че вероятността потребителите да купят продукт, обозначен като подлежащ на поправка, е три пъти по-голяма.

Освен това близо 80% от гражданите са на мнение, че производителите на цифрови устройства трябва да улеснят поправката и замяната на отделни части.

Ключово предложение в доклада на Парламента е утвърждаването на реално право на поправки. Те трябва да бъдат лесни и на приемливи цени. Трябва да има достъпна информация как да се осъществят и по възможност у дома.

Освен това депутатите призовават да се осигури подкрепа за местните независими техници. Друго искане е за удължаване или подновяване на гаранционния срок на поправени стоки.

Текстът препоръчва ясно обозначаване върху етикетите на стоките дали те подлежат на поправка и колко дълго се очаква да изпълняват функциите си.

Повторното използване на стоки трябва да се насърчава, заявяват депутатите. Те посочват, че доверието на потребителите към търговци на стоки втора употреба е свързано с наличието на информация и на гаранции за качеството на продаваните стоки. Докладът приветства също така бизнес модели, основани на вземането под наем.

Цифровите технологии могат да помогнат със създаването на единна база данни и на продуктов паспорт, който да помогне за проследяването на стоките и техните части по цялата верига на доставки.

Евродепутатите днес ще разискват как да насърчат устойчивите модели на потребление, включително утвърждаването на право на поправка на стоките.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"