Леко увеличение на промишлеността през септември, отчете НСИ

Леко увеличение на промишлеността през септември, отчете НСИ

Сезонно изгладеният индекс на промишленото производство през септември 2020 г. се увеличава с 2.3% в сравнение с август.

При календарно изгладения индекс  е регистриран спад от 2.6% спрямо съответния месец на 2019 година, показват данните на НСИ.

През септември т.г. повишение спрямо август е регистрирано в преработващата промишленост – с 3.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.2%, а понижение – в добивната промишленост – с 4.3%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 21.9%, производството, некласифицирано другаде – с 10.0%, на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 9.0%, на машини и оборудване с общо и специално предназначение – със 7.5%.

Съществено намаление е регистрирано при тютюневи изделия – с 8.6%, производството на превозни средства, без автомобили – с 5.5%, на химични продукти – с 4.3%.

Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец.

На годишна база спад на промишленото производство е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 7.1%, в добивната промишленост – с 2.4%, и в преработващата промишленост – с 1.9%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при тютюневи изделия – с 33.0%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 26.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 26.2%, производството на облекло – с 14.9%.

Най-голямо увеличение е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили – с 19.3%, на основни метали – с 15.0%, на изделия от каучук и пластмаси – с 11.6%, на мебели – с 8.6%.

Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"