Очакван срив на пътуванията през май, отчете НСИ

Очакван срив на пътуванията през май, отчете НСИ

По време на извънредното положение и епидемичната обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина през май са 123.3 хил., или с 83.8% по-малко от същия месец на 2019 година.

В сравнение с април т.г. тези пътувания се увеличават с 63.8%.

Фиг. 1. Пътувания на български граждани в чужбина по месеци.

През май 2020 г. посещенията на чужденци в България са 120.4 хил. или с 87.3% по-малко в сравнение със същия период на м.г.

В сравнение с април 2020 г. е регистриран ръст от 48.3%.

Срив има при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 99.8%, „служебна“ – с 80.1%, и „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – със 79.2%. Транзитните преминавания през страната са 52.8% (63.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Фиг. 2. Посещения на чужденци в България по месеци.

От общия брой чужденци, посетили България през този май, делът на гражданите от Европейския съюз е 41%, или с 91.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад от всички наблюдавани страни.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“  намаляват със 76.8%.

През май по служба са били 30.9% от чужденците у нас, за почивка и екскурзия – 0.7%, с друга цел – 68.4%.

Фиг. 3. Структура на посещенията на чужди граждани в България през май 2020 година.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"