Цифрово разделение в Европа заради пандемията

Цифрово разделение в Европа заради пандемията

Евродепутатите призоваха за преодоляване на цифровото разделение в Европа, тъй като пандемията изостри неравенствата в ЕС и затрудни достъпа на мнозина до училищно образование.

Резолюцията беше приета в четвъртък с 593 гласа „за“, 58 гласа „против“ и 36 гласа „въздържал се“.

По време на ограничителните мерки 32 % от учениците в някои държави членки не са имали никакъв достъп до образование в продължение на няколко месеца. Евродепутатите се опасяват, че това ще намали бъдещите равнища на доходите за цяло едно поколение и ще окаже отрицателно въздействие върху производителността на труда и  конкурентоспособността на Европейския съюз.

Ето защо преодоляването на цифровото разделение трябва да бъде непосредствена грижа. Комисията трябва да даде приоритет на инвестициите в свързаността и оборудването, по-специално в селските и отдалечените райони, както и на инструктиране и подпомагане на учителите и обучаващите да използват нови технологии.

Много държави все още не са подготвени за втората вълна, която сега удря Европа. Трябва да се направи повече, за да се гарантира достъп до качествено образование и обучение за всички и затова трябва да инвестираме в образованието, смятат евродепутатите.

Те призовават да се утрои бюджетът на програмата „Еразъм+“и насърчават държавите членки да увеличат значително обществените разходи за образование.

Комисията трябва да даде приоритет на инвестициите в образованието в плана за възстановяване“, заяви Виктор Негреску (С&Д, Румъния), от името на комисията по култура и образование на ЕП по време на дебата в пленарна зала.

Според ЮНЕСКО, по време на първата криза, свързана с COVID-19, дори в най-развитите държави по света достъпът до цифрово образование е бил около 90 %, а 10 % от учениците все още нямат достъп.

По-малко от 25 % от държавите с ниски доходи са осигурили някаква форма на дистанционно обучение.