Европарламентът поиска повече пари от ОСП за опазване на горите

Европарламентът поиска повече пари от ОСП за опазване на горите

Евродепутатите одобриха през октомври два доклада, призоваващи Европейската комисия да насърчава устойчивото управление на горите в ЕС и да защити горите в други страни чрез налагането на забрани на продукти, които водят до обезлесяването.

Предложенията на Парламента идват преди представянето на стратегия на Комисията за горите, която се очаква в началото на 2021 г.

Устойчивото управление на горите и мерките срещу обезлесяването са свързани с постигането на целите, заложени в Европейския зелен пакт, стратегията за храните „От фермата до трапезата“ и стратегията за биоразнообразието.

Горите покриват около 43% от сушата в ЕС и в тях се намират около 80% от живия свят на сушата. Горските насаждения в ЕС улавят около 9% от въглеродния диоксид в атмосферата и имат важно значение в борбата с промените в климата.

Горите по света намаляват с тревожно темпо, което причинява увеличаване на парниковите газове и загуба на биоразнообразие. Според оценки около половината от тропическите гори по света са били унищожени от 60-те години на 20-ти век досега.

Има ясна връзка между обезлесяването и международното търсене на продукти, чийто добив или производство води до унищожаване или влошаване на качеството на гори.

Европейският съюз е вносител на подобни продукти, например някои селскостопански стоки, и промяна на търговската политика може да допринесе за опазване на горите.

Въпреки наличието на европейско законодателство сечта остава сериозен фактор за обезлесяване в ЕС и по света.

Горите са обещаващ сектор на „зелената“ икономика, който има потенциал да създаде между 10 млн. и 16 млн. работни места по света.

Около 60% от горите в Европейския съюз са сертифицирани като управлявани по устойчив начин. Горските стопанства създават пряка заетост за около 500 000 души в ЕС, включително около 30 000 души в България.

Парламентът призовава повече средства по Общата селскостопанска политика да бъдат насочени към устойчивото управление на горите в ЕС.

Депутатите настояват за мерки срещу незаконната сеч и за повече проверки на границите на ЕС за дървесина и други продукти, произведени по начини, вредящи на горите.

Парламентът иска също така да се извършват систематични оценки на въздействието на търговските договори, сключвани от ЕС, върху състоянието на горите, биоразнообразието и правата на човека.

Спътниците на ЕС по програмите „Коперник“ и „Галилео“ могат да се използват за наблюдение на обезлесяването и горските пожари в страни извън ЕС. Парламентът се обявява и за повече средства за изследвания и иновации за подобряване на устойчивостта на горите.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"