fbpx

Аграрният отрасъл е по-слабо засегнат от корона кризата

През първото тримесечие на 2020 г. брутната добавена стойност, формирана от аграрния отрасъл, нараства с 0,7 %, а през второто се свива с 2,1%, сочат предварителните данни на статистиката.

Това говори, че земеделието остава по-слабо засегнато от кризата с COVID-19 спрямо други сектори на икономиката.

БДС в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2019 г. е близо 3,9 млрд. лева по текущи цени, като бележи ръст от 4,1 % в сравнение с предходната година.

Това показва приетият от правителството Аграрен доклад 2020. В него е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2019 г. и са направени прогнози за 2020 г.

През м.г. износът на селскостопански стоки е увеличен с 11,2% спрямо година по-рано. Традиционно положителното салдо в аграрната търговия нараства с 3,5% до близо 1,1 млрд. евро.

През първото полугодие на 2020 г. нетният експорт на аграрни стоки от страната достига 475,3 млн. евро, с 30,1% повече спрямо същия период на 2019 г.

По схемите за директни плащания и преходна национална помощ през м.г. са оторизирани общо 1 693,8 млн. лева от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.

По Програмата за развитие на селските райони са разплатени 844,3 млн. лева, а по рибарската програма –  32,6 млн. лева.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"