Голямо производство на картофи в ЕС сваля цените и на българската стока

Голямо производство на картофи в ЕС сваля цените и на българската стока

Търговските вериги са продадени 1 519 тона повече български картофи, или 18 400 тона до края на октомври. За сравнение, през цялата календарна 2019 г., те са изтъргували 16 881 тона.

167 354 тона, което с 17,4% повече от 2019 г., са произведени през 2020 г. Наблюдава се увеличение при реколтираните площи, а така и на средния добив с 16,3%.

В резултат от увеличеното производство в ЕС, пазарът там е с нарушен баланс, което понижава цените.

През летните месеци потреблението у нас се увеличи, но не достатъчно, за да покрие липсата на търсене от хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга.

В момента е нарушен балансът между търсенето и предлагането. Общата подкрепа за производителите на картофи през 2020 г. е 3706, 62 лв./ха. Тя включва директни плащания, държавни помощи, както и извънредни мерки за преодоляване на последствията от COVID кризата.

От тази ставка допълнителните средства заради пандемията са приблизително 1000 лв./ха. За сравнение, държавите членки, които произвеждат и внасят картофи в България, са предоставили по-малки помощи за сектора, дори не всички от тях имат предвидена извънредна подкрепа заради кризата.

Това стана ясно от парламентарен отговор на министъра на замеделието, храните и горите Десислава Танева.

Като директните плащания за т.г. производителите на картофи получават 1 856,62 лв./ха. за първите 30 ха и 1 252,02 лв./ха за по-големите площи.

Регистрираните стопани, отглеждащи картофи, са получили обвързано подпомагане от 1 402,15 лв./ха за първите 30 ха и 934,77 лв./ха за над 30 ха.

Тази година субсидиите на са 194,58 лв., за зелени плащания -122,67 лв./ха и за преразпределително плащане – 137,22 лв./ха за първите 30 ха.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"