Удължават мярката 60:40 до края на септември, включени са още сектори

Удължават мярката 60:40 до края на септември, включени са още сектори

Мярката 60:40, по която държавата субсидира работните места, ще остане да действа до 30 септември и ще бъде разширен обсегът й.

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри единодушно проекта на новия й дизайн.

Ресторанти, туризъм, транспорт, преработваща промишленост са основните сектори, които досега се възползват от подкрепата. Очаква се с новия дизайн да се включи секторът на здравеопазването и образованието.

Ако се налага държавната подкрепа може да бъде удължена и до края на годината, съобщи министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Първо ще се анализират икономическите показатели за третото тримесечие. Ако се наложи продължавана на мярката, това ще е за определени сектори.

Подпомагането продължава по позната схема – за всеки осигурен работник и служител дължавата ще предостави 60 процента от осигурителния доход за май 2020 година и 60 на на сто от дължимите осигурителни вноски.

Останалите суми до 100% от заплата и осигуровки ще са ангажимент на работодателя.

В сектор хотелиерство и ресторантьорство за наети след 1 юни 2020 критерият е осигурителен доход за длъжността.

Отпада изискването работодателите да са платили данъци или осигуровки за 2020, но трябва да са ги декларирали като дължими и да са внесли данъците към 31 декември 2019 година.

Средства няма да се изплащат в селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни дейности, държавно управление.

В здравеопазването всички, които нямат договори с НЗОК, също ще могат да кандидатстват за компенсации. Ще имат право да се включат лекари по дентална медицина, частни детски ясли и градини, учебни центрове.

От 1 юли работодателите ще могат да кандидатстват както по схемата, така и за компенсации от 290 лева в секторите пътнически превоз и туризъм.

От същата дата могат да се подават заявления и по мярката “Заетост за теб”, с която ще се наемат безработни за 3 месеца. Работодателите ще получават за тях 610 лева и осигуровките.

До момента реално в рамките на мярката 60:40 са платени 114,7 млн. лева, запазена е заетостта на около 155 хиляди души.

В момента има заявления за почти 290 хиляди души от почти 18 хиляди работодатели.

Очакваме 200 хиляди работници и служители да се подмогнат, а по новия дизайн от 1 юли – 300 хиляди, смята министър Сачева.