Реновират сгради в страната за още 29 милиона лева

Реновират сгради в страната за още 29 милиона лева

Близо 29 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни и обществени сгради ще получат 11 малки и средни градове в страната, съобщи Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Средствата са от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Предвижда се да бъдат обновени 63 многофамилни жилищни сгради, две училища и една административна сграда в Берковица, Свиленград, Севлиево, Сандански, Поморие, Троян, Белоградчик, Никопол, Нова Загора, Попово и Козлодуй.

Седем от населените места попадат в Северозападна и Северна Централна България, които са по-изостанали.

С новите средства жилищата на още 2055 домакинства ще преминат в по-горен клас на енергопотребление чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите.

В рамките на процедурата бяха подадени 71 проекта. Те се оценяваха на два етапа – за административно съответствие и допустимост, след което беше извършена техническа и финансова оценка.

Работата на Оценителната комисия приключи на 30 юли т.г.  Предстои сключване на договори за безвъзмездна помощ с кандидатите, чиито проекти са предложени за финансиране.

„Енергийна ефективност в периферните райони-3“ е продължение на процедурите „Енергийна ефективност в периферните райони“ и „Енергийна ефективност в периферните райони-2, по които бяха сключени 202 договора за общо 188 млн. лв.

С тях се очаква да се подобри енергийната ефективност на 683 обекта, от които 482 многофамилни жилищни сгради с 5907 домакинства и 201 публични сгради на местните централни власти в общините. Вече са реновирани 276 жилищни сгради с 3818 домакинства в общо 28 малки и средни градове.