Отлагат Наредба Н-18, проектът е пуснат за обществено обсъждане

Отлагат Наредба Н-18, проектът е пуснат за обществено обсъждане

Проект за промени в Наредба Н-18 е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерство на финансите.

Предвижда се до края на 2020 г. ползвателите на софтуер за управление на продажбите (СУПТО) да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата.

Досегашният срок 31 юли 2020 г. не може да бъде спазен без значителни затруднения и се предлага удължаването му, е посочено в мотивите към проекта.

Множество други изменения ще бъдат направени в наредбата в резултат на дискусиите между екипите на Министерството на финансите, НАП и работодателски, браншови и професионални организации.

Например променя се дефиницията за СУПТО, облекчават се изискванията към медицинските софтуери, т.нар. ERP системи, както и софтуерите, използвани в туризма.

Предлага се и удължаване на срока на блокиране на фискалните устройства при липса на свързаност до 72 часа, прецизиране на отговорността на ползватели и разработчици на СУПТО в случаите на открити несъответствия, облекчаване на правилата за връзка на софтуера с фискално устройство и реквизитите на фискалните бонове и други.

„Продължаваме дискусиите в рамките на общественото обсъждане. Предвидили сме множество промени, които да облекчат правилата за търговците, но да запазят философията на наредбата да ограничава сивата икономика“, коментира заместник-изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"