Световният океан е заплашен от човешката дейност, показва екодоклад

Световният океан е заплашен от човешката дейност, показва екодоклад

Пет години след приемането на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., нов доклад на природозащитната организация WWF показва, че Европа не успява да осигурява устойчиво използване на световния океан.

В Световния ден на океана, 8-и юни, WWF напомня, че той е важен източник на ресурси за бързо нарастващото население на планетата, но в същото време е все по-засегнат от човешката дейност.

Океанът абсорбира около 30 % от въглеродния диоксид, произведен от хората. Освен че съдържа 97 % от водата на планетата и е дом на над 200 000 идентифицирани вида, океанът е най-големият източник на протеини, а повече от 3 милиарда души зависят от неговото биоразнообразие.

Пазарната стойност на морските и крайбрежните ресурси се оценява на 3 трилиона долара годишно или около 5 % от глобалния БВП като само в сферата на риболова са заети над 200 милиона души.

„Промяната трябва да започне като сложим край на свръхулова и осигурим ефективна защита на морските ресурси“, каза д-р Саманта Бърджис, ръководител на практика „Морета и океани“ в офиса на WWF за европейски политики.

Липсата на ефективна защита на морските екосистеми, подкрепена от ясни планове за устойчиво управление, отпускането на субсидии за увреждащи дейности, както и продължаващият свръхулов показват критични пропуски в съществуващото законодателство на ЕС.

Европейският съюз е най-големият пазар за морска храна в света, обхваща площ от над шест милиона квадратни километра в четири морски района.

Експертите от WWF са на мнение, че е необходима трансформация на международното управление на океана. Що се отнася до ЕС, промяната трябва да започне с  разработването на всеобхватна стратегия, която да гарантира постигането на всичките 17 цели на ООН за устойчиво развитие.

В рамките на политическия форум на високо равнище на организацията между 7-и и 16-и юли 2020, България ще представи годишния си доклад.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"