Брюксел под натиск да противодейства на анти-5G движението

Брюксел под натиск да противодейства на  анти-5G движението

Група от 15 държани от ЕС притисна Европейската комисия спешно да разработи стратегия за противодействие на дезинформацията, свързана с 5G телекомуникационните мрежи. Това се случва на фона на опасенията, че блокът може да изпусне правно обвързващи „крайъгълни“ решения за въвеждането на тези технологии, пише Euractiv.com.

Общо писмо, инициирано от Полша и изпратено до изпълнителната власт на ЕС, призовава Еврокомисията да стартира комуникационна стратегия за справяне с множеството конспиративни теории в Европа, които са довели дори до палежи на телекомуникационни антени.

Писмото е подписано от Австрия, България, Хърватия, Чехия, Кипър, Естония, Финландия, Гърция, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Словакия и Швеция.

Телекомуникационните групи са отчели 140 нападения в цяла Европа между януари и юни, като повечето престъпни деяния са били извършени във Великобритания и Холандия и интересното е, че много от тях са срещу 4G антени.

Писмото призовава Комисията да намери решение на проблема, преди по-нататъшен натиск да повлияе на бъдещото покритие на мрежата в Европа в момент, когато гражданите се нуждаят от високоскоростна връзка, тъй като пандемията от COVID продължава да е негативен фактор в целия континент.

„Свидетели сме на нарастваща активност на анти-5G движението в целия Европейски съюз“, казва  писмото, изпратено до заместник-председателите на Комисията – Маргрете Вестагер и Вера Юрова, както и до комисаря по вътрешния пазар Тиери Бретон.

„Бихме искали да подчертаем, че актовете на вандализъм срещу телекомуникационната инфраструктура и ескалиращата дезинформация върху електромагнитните полета (ЕМП) и 5G представляват не само заплаха за икономиката на засегнатите членове, но и пречат на способността на Европейския съюз да изпълни амбициозните си 5G цели “, отбелязва писмото.

Следователно, изпълнителната власт на ЕС трябва да „прилага мерки, които се противопоставят на дезинформацията, свързана с електромагнитните полета на 5G“, казват петнадесетте европейски държави. „В този смисъл стартирането на кампания за повишаване на осведомеността може да помогне на гражданите да подкрепят внедряването на такива технологии с оглед на установените цели на ЕС“, добавят те.

В кодекса за електронни комуникации за 2018 г. ЕС се ангажира да подобри разгръщането на 5G мрежи, като осигури наличието на 5G радиочестотен спектър преди края на тази година.

Освен това, като част от плана за действие на ЕС относно 5G през 2016 г., държавите се ангажираха да развият своите телекомуникационни инфраструктури от следващо поколение. Тези цели включват пускането на 5G услуги във всички държави-членки в поне един голям град до края на 2020 г.

„Държавите-членки на ЕС, които не са определили 5G честотни честоти до края на 2020 г., биха били в нарушение на законодателството на ЕС и в резултат на това биха могли да бъдат изправени пред съдебни действия от Комисията“, предупреждават от ЕС.

Тези цели обаче съпътствани от поредица неуспехи. В допълнение към палежите, внедряването на инфраструктурата беше забавено и от прекъсванията на веригите за доставки, причинени от пандемията на коронавируса и геополитическото напрежение между САЩ и Китай.

Държавите от ЕС казват, че „недоверието“, произтичащо от свързаната с 5G дезинформация, е особено вредно за настоящите цели и „може да има отрицателни последици върху внедряването на инфраструктурата на мобилната мрежа.

Въпреки че Комисията по-рано заяви, че има вероятност да има закъснения при постигането на целите глобално за ЕС, тя също не желае напълно да коригира планираните срокове.