Пет нови компании влизат в Инкубатора на София Тех Парк

Пет нови компании влизат в Инкубатора на София Тех Парк

Още пет нови компании влизат в Инкубатора и стават част от общността на стартъпи, зрели компании и финансиращи институции, съобщиха от София Тех Парк.

Фирмите дообогатяват палитрата от разнообразни и технологични проекти, развиващи се в научно-технологичния парк.

Entra Energy инвестира в проекти в сферата на възобновяеми енергийни източници, батерии, smart grid и енергийна ефективност.

Фондация “Клъстер информационни и комуникационни технологии” обединява организациите от ИКТ индустрията в България. Във фондацията членуват 10 организации, в които участват повече от 280 малки и средни предприятия и 6 български университети.

Innovation starter box е първата българска агенция за иновации. Обучава компаниите как да разработват радикални и пробивни иновации, как да оптимизират показателите R.O.E.R. (Return-On-existing-resources) и ROI (Return-On-Innovation).

Агенцията също така управлява и Innovation Starter Accelerator и е организатор на международния форум за иновации Innovation explorer.

Addit tech е млада компания, която предлага на крайни потребители възможност да наемат използвана потребителска електроника като телефони, портативни компютри, гейминг конзоли, смарт часовници, за избран от тях период на време. Мисията на екипа е да вдъхне нов живот на употребяваните устройства.

Brain Foods е иновативен стартъп, който работи в сферата на био храните.